Dział Obsługi Klientów Firmowych

Opinie klientów

Kursy odpowiadające zapotrzebowaniu

Jak powszechnie wiadomo, firma Vísir przeszła w tym roku poważne zmiany. Firma połączyła cztery fabryki przetwórstwa rybnego w dwie, obie znajdujące się w Grindavíku. W pierwszej przetwórni przygotowywana jest ryba solona – przetwarzane są zarówno ryby solone, jak i płaskie. W drugiej obrabiane są ryby świeże, mrożone i lekko solone. Wszystkie urządzenia z wyłączeniem dwóch są produkcji islandzkiej. Innymi słowy – konstrukcja i produkcja urządzeń w tych zaawansowanych technologicznie przetwórniach jest całkowicie islandzka. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Osoby, które nie miały w ostatnich latach kontaktu z przetwórstwem rybnym, z pewnością będą zaskoczeni stosowaną obecnie nowoczesną technologią. Oczywiste jest, że aby pracować nad islandzką technologią i utrzymać urządzenia w dobrym stanie, potrzebni są dobrze wykształceni fachowcy i niezbędne jest ich ustawiczne kształcenie, gdyż postęp w przetwórniach zachodzi bardzo szybko.

Współpraca Vísir z MSS jest wzorowa i całkowicie sprawdziła się w tym aspekcie. Ponadto fakt, że liczna grupa naszych dobrych pracowników posługuje się innym językiem niż islandzki, sprawia, że tym bardziej musimy zagwarantować bezpieczną komunikację w naszej firmie. W związku z tym MSS organizuje dla nas różnego rodzaju szkolenia, od kursów wyrażania siebie oraz podnoszenia własnej samooceny, aż po tradycyjne kursy języka islandzkiego. Ponadto MSS przeprowadziło u nas kurs zdrowego gotowania.

Wymieniając zadania, które zrealizowało dla nas MMS, nie można również zapomnieć o szkoleniach, do których zobowiązują nas umowy związkowe, czyli związane z przetwórstwem rybnym – zarówno kursy podstawowe, jak i zaawansowane. Z takich szkoleń pracownicy wracają zawsze zadowoleni i z nową wiedzą.

Na przykładzie naszej firmy można zaobserwować, jak dobrze funkcjonuje MSS. Vísir ma same pozytywne doświadczenia ze współpracy z Centrum i cieszymy się, że możemy korzystać z jego doświadczenia w trakcie skomplikowanych projektów, takich jak ten obecnie u nas przeprowadzany.

Na koniec dziękuję pracownikom MSS za doskonałą współpracę na przestrzeni lat i mam nadzieję, że będzie się ona nadal rozwijać w przyszłości.

Kierownik kadr Vísir SA
Ágústa Óskarsdóttir

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suðurnes dwukrotnie pomagało w planowaniu i organizacji Dnia Pracownika w mieście Grindavík. W takim dniu wszyscy pracownicy miasta spotykają się i dyskutują na temat planowanych działań miasta i innych projektów. Ponadto MSS pomogło miastu Grindavík w przygotowaniu planu kształcenia ustawicznego i dokształcania pracowników miasta. Personel MSS jest wykwalifikowany i świadczy usługi na wysokim poziomie. Nasza współpraca z MSS przyniosła ogromne korzyści miastu Grindavík.

Miasto Grindavík
Róbert Ragnarsson

W Skólamatur sp. z o.o. rok szkolny zawsze zaczynamy od tygodnia nauki, w którym wszyscy pracownicy biorą udział w szeregu szkoleń bezpośrednio lub pośrednio związanych z pracą. Tydzień edukacyjny jest realizowany od 7 lat i od samego początku jest opracowywany w ścisłej współpracy z Działem Obsługi Klientów Firmowych MSS. Wyniki tej współpracy są znakomite, szczególnie pod względem praktyk zawodowych i satysfakcji z pracy. Personel MSS udziela nam profesjonalnych porad dot. wyboru szkoleń i przygotowuje tydzień edukacyjny w porozumieniu z kierownictwem Skólamatur. Nasza współpraca zawsze była doskonała, profesjonalna, pozytywna i konstruktywna.

Skólamatur
Fanný Axelsdóttir

Þjónusta

Við bjóðum upp á námskeið og ráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga þar sem þarfir hvers og eins eru hafðar að leiðarljósi. Hér eru gefin dæmi um hvernig við getum þjónustað fyrirtæki og stofnanir en svo erum við alltaf tilbúin að setjast niður og skoða hvað það er sem viðskiptavinurinn leitar að. Meðal þess sem við getum boðið upp á er fræðslustjóri að láni inn á vinnustaðinn, þarfagreiningu, stutta hnitmiðaða fyrirlestra í hádeginu, styttri eða lengri námskeið, stefnumótun og hópefli meðal starfsfólksins.

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum býður uppá fjölbreytta þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir þar sem haft er að leiðarljósi að aðlaga þjónustuna að þörfum hvers fyrirtækis.