Polityka prywatności MSS

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suðurnes (MSS) przetwarza dane osobowe uczniów oraz osób korzystających z pomocy doradców. Pracownicy MSS zachowują najwyższą poufność i są związani przepisami dot. ochrony danych osobowych, zachowania poufności oraz tajemnicy służbowej w umowach o pracę pracowników i kontrahentów. MSS przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych, a także kodeksu postępowania zawodowego pracowników MSS.

Dokumentacja znajduje się w bezpiecznych systemach przechowywania informacji centrum i – w określonych przypadkach – zamkniętych szafkach na dokumenty. MSS kładzie duży nacisk na zapewnienie poufności i wiarygodności oraz bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z informacjami. Dokładamy starań, aby pod każdym względem przestrzegane były obowiązujące przepisy dot. ochrony danych osobowych. Polityka ta bazuje na ustawie nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

 

Dane przetwarzane przez szkołę

Dane osobowe umożliwiające identyfikację uczniów, pracowników i kontrahentów.

 

Zezwolenia, pozwolenia, zgody i ich przetwarzanie.

MSS przechowuje i przetwarza tylko niezbędne dane, na które posiada odpowiednie pozwolenia wynikające z przepisów prawa, umów z partnerami lub zgody jednostek.

 

Cel wykorzystywania danych

Dane oraz informacje gromadzone i przechowywane przez MSS są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia działalności Centrum. MSS nigdy nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim bez zezwolenia.

 

Procedury i dostęp do danych

Wszystkie dane są chronione i dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych.

 

Tworzenie kopii zapasowych i bezpieczeństwo

Wszystkie dane w szkolnych systemach informacyjnych są kopiowane, aby zapewnić do nich stały dostęp. Kopie te są kodowane i wykorzystywane tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia podstawowych danych.

 

Prawo osób fizycznych do informacji nt. przetwarzania danych oraz do dostępu do własnych danych osobowych

Placówka zapewnia dostęp do informacji osobom zainteresowanym lub tym, które złożą stosowny wniosek. Szkoła szanuje prawa osób fizycznych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Komunikacja w związku z ustawą o ochronie danych osobowych

W MSS wyznaczono inspektora do spraw ochrony danych osobowych, który m.in. akceptuje wnioski i sugestie dotyczące informacji nt. danych osobowych. Pracownik jest dostępny pod nr tel. 421-7500.

5 czerwca 2019 r.

Dyrektor oraz przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych centrum MSS