Przeznaczenie

Dla kogo przeznaczona jest rehabilitacja zawodowa?

Udział w rehabilitacji zawodowej jest zalecany dla osób, które:
  • nie pracują z powodu choroby, wypadku lub trudności społecznych, ale pracują nad powrotem na rynek pracy;
  • nie mają najlepszej pozycji na rynku pracy lub straciły zatrudnienie oraz chcą systematycznie pracować nad zmianą swojego położenia i ponownym wejściem na rynek pracy lub podjęciem nauki.Fundusz Rehabilitacji Zawodowej VIRK

Dział Rehabilitacji Zawodowej Samvinna posiada umowę na świadczenie usług z Funduszem Rehabilitacji Zawodowej VIRK, którym jest jedynym takim funduszem w kraju. Jego działalność reguluje ustawa nr 60/2012.
Aby skorzystać z Funduszu Rehabilitacji Zawodowej VIRK, należy przedstawić świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza oraz skierowanie lekarskie. Wszystkie wnioski o rehabilitację zawodową osób zdrowych muszą zostać złożone do funduszu VIRK. Po skierowaniu do działu Samvinna osoba zostaje zaproszona na rozmowę z doradcą, który wraz z uczestnikiem programu rehabilitacji rozpoczyna proces przyjmowania oraz przygotowywania.


Inne instytucje

Inne instytucje, które mogą współpracować z działem Samvinna, to urząd pracy oraz wydziały socjalne w gminach. Osoby, które uważają, że wymagają rehabilitacji zawodowej, lecz nie uzyskały potwierdzenia dobrego stanu zdrowa, proszone są o kontakt z urzędem pracy lub wydziałem socjalnym swojej gminy.