Dział Rehabilitacji Zawodowej – Samvinna

Informacje o Samvinnie

Samvinna jest działem MSS zajmującym się rehabilitacją zawodową. Na początku swojej działalności Samvinna była niezależną jednostką, która rozpoczęła pracę z pierwszą grupą 20 uczestników w 2008 r. Od 2014 r. stanowi dział MSS, a od 2013 r. posiada umowę na świadczenie usług z Funduszem Rehabilitacji Zawodowej VIRK.


Polityka

Pracownicy działu Samvinna mają na celu spersonalizowane wypracowanie całościowego rozwiązania problemów osób biorących udział w programie. Uczestnik od początku jest aktywny podczas swojej rehabilitacji i uczestniczy w przygotowaniu jej programu. Większość zajęć odbywa się w grupie, np. kursy, szkolenia, praca zespołowa i ćwiczenia fizyczne, ale odbywają się także zajęcia indywidualne z uwzględnieniem potrzeb danej osoby, np. wywiady, szkolenia z profesjonalistami, egzaminy lub szkolenia zawodowe.

Nacisk kładziony jest na poprawę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego w celu zwiększenia gotowości do podjęcia pracy na ogólnym rynku pracy lub dalszej edukacji. Pracujemy nad umacnianiem i mobilizowaniem każdego uczestnika, aby zdobyli wiarę w siebie i własne umiejętności.

Uczestnicy otrzymują pomoc w pokonywaniu barier i wzmacnianiu swoich atutów, jak i również szkolenie w zakresie ustalania realistycznych celów. Samvinna oferuje różnorodne zasoby, które pomagają uczestnikom poprawić ich zdrowie i dobre samopoczucie, utrzymać aktywność i rutynę, poznawać innych ludzi, którzy również zmagają się ze swoimi przeszkodami, a także poznać lokalny rynek pracy i wypróbować swoje umiejętności w miejscu pracy.


Szczegółowe informacje można znaleźć na górze strony w zakładce Samvinna.

Informacji udzielają również doradcy działu Samvinna:

R. Helga Guðbrandsdóttir – project manager oraz doradca, nr tel.: 421-7500/412-5960, adres e-mail: rhelga@mss.is,
Gunnrún Theodórsdóttir – pracownik socjalny, nr tel.:421-7500/412-596, adres e-mail: gunnrun@mss.is,
Sunna Björg Hafsteinsdóttir – terapeuta zajęciowy, nr tel.: 421-7500/412-5980 e-mail sunna@mss.is,
Þórdís Marteinsdóttir – doradca, nr tel.:421-7500/412-5953, adres e-mail: thordis@mss.is.