Metody rehabilitacji zawodowej

Oferujemy różne usługi, a wszyscy uczestnicy znajdują się pod opieką doradcy, który zajmuje się ich sprawami i jest osobą kontaktową w trakcie rehabilitacji. Samvinna współpracuje ze specjalistami z innych instytucji, mogącymi zapewnić uczestnikom rehabilitacji pomoc i wsparcie. Wśród zaangażowanych specjalistów i instytucji są: konsultanci społeczni, terapeuci zajęciowi, pedagodzy rozwoju, doradcy edukacyjni i zawodowi, personel trenerski, konsultanci żywieniowi, doradcy finansowi, dietetycy sportowi, psychologowie, fizjoterapeuci, instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Rehabilitacja obejmuje również współpracę z pracodawcami oferującymi uczestnikom sprawdzenie się w danym zawodzie lub szkolenie zawodowe.

W dziale Samvinna istnieją dwie kompleksowe metody rehabilitacji zawodowej wraz z działaniami kontynuującymi rehabilitację.

Ocena sytuacji i możliwych sposobów rehabilitacji
Rehabilitacja zawodowa trwa od jednego do trzech miesięcy, zawsze zgodnie z ustalonymi założeniami. Takie podejście pozwala ocenić możliwość podjęcia ukierunkowanej rehabilitacji zawodowej. Udział jest uważany za zadowalający, jeśli uczestnik jest w stanie uczestniczyć w zajęciach trwających 12–15 godzin tygodniowo.

Zindywidualizowana multidyscyplinarna rehabilitacja zawodowa
Jest to rehabilitacja polegająca na całościowej pracy nad problemami osób i ma na celu ich powrót na rynek pracy lub kontynuowanie edukacji. Wymagana jest aktywność przez 15–20 godzin tygodniowo, zarówno w przypadku terapii grupowych, jak i zajęć indywidualnych.