Studia

Studia na odległość

Oferta studiów na odległość nieustannie jest poszerzana, zarówno na uniwersytetach islandzkich, jak i zagranicznych. MSS współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi przy przeprowadzaniu egzaminów. Aby egzamin mógł się odbyć w Centrum, danej placówki edukacyjnej musi złożyć stosowne podanie.

MSS od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem w Akureyri (HA) oraz udziela pomocy studentom mieszkającym w regionie Suðurnes i kształcącym się na odległość w tej placówce.

Studenci HA mieszkający w gminie Reykjanesbær uiszczają do MSS opłatę roczną w wysokości 23 500 koron za pomoc oraz przeprowadzenie egzaminów. Opłatę należy wnieść w całej kwocie, również gdy student będzie korzystał z pomocy MSS wyłącznie przez jeden semestr.

Studenci innych uniwersytetów, którzy będą zdawać egzaminy za pośrednictwem MSS, płacą 6500 kor. za każdy egzamin.

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych 4 najważniejszych uniwersytetów islandzkich, na których znajdują się informacje na temat studiów w trybie kształcenia na odległość: