Analiza zapotrzebowania edukacyjnego

Specjalista ds. szkoleń

Jeśli firma chce skorzystać z pomocy specjalisty ds. szkoleń, MSS może go udostępnić we współpracy z funduszem szkoleniowym związków zawodowych Verkalýðs- og verslunarmannafélag. Projekt polega na udostępnianiu specjalisty ds. szkoleń, specjalizującego się w szkoleniach dla firm w miejscu pracy. Dokonuje on przeglądu kwestii edukacyjnych i szkoleniowych firmy, ocenia, co zostało dobrze zrobione, a następnie analizuje dalsze zapotrzebowanie firmy na szkolenia.

Analiza może być w pełni sfinansowana z dotacji. Pracownicy MSS pomagają w wypełnieniu odpowiednich wniosków.

Szczegółowe informacje na temat analizy zapotrzebowania edukacyjnego udzielają:

Nanna Bára – nr tel.: 412-5981, adres e-mail: nanna@mss.is,
Hólmfríður – nr tel.: 412-5962, adres e-mail: holmfridur@mss.is,
Diana – nr tel.: 412-5970, adres e-mail: diana@mss.is

Markviss – narzędzie do analizy zapotrzebowania edukacyjnego


MSS posiada duże doświadczenie w tworzeniu analiz zapotrzebowania edukacyjnego dla dużych i małych firm. W tym celu wykorzystuje się narzędzie Markviss, które jest metodą systematycznej analizy prac nad rozwojem pracowników w firmach i instytucjach. Analizę przeprowadza się we współpracy z managerami i pracownikami, którzy mają możliwość oceny własnego zapotrzebowania w zakresie wiedzy i umiejętności oraz odpowiedniego zaplanowania rozwoju.

Firmy, które skorzystały z tego narzędzia, uważają, że osiągnęły znaczące wyniki w następujących obszarach:

  • zwiększona produktywność, wydajność pracy i świadomość konkurencyjna,
  • podwyższona jakość produktów i usług,
  • kształcenie ustawiczne i dokształcanie pracowników na lepszym poziomie,
  • wyraźniejsze określanie kierunków działania,
  • skuteczniejsze ustalanie celów,
  • lepsza współpraca w firmie i poza nią,
  • bardziej efektywne wykorzystanie nowych technologii,
  • większa satysfakcja z pracy.