Tæknilæsi og tölvufærni - á íslensku

Markmið með náminu er að auka tæknilæsi og tölvufærni námsmanna með það að leiðarljósi að efla hæfni einstaklinga í starfi. Áhersla er á að gera nemendur færari í að takast á við tækniframfarir og breytingar sem orðið hafa í atvinnulífinu með tilkomu nýrra tækni og tækja.

Markmið námsins er að: 

  • Auka tæknilæsi og tölvufærni námsmanna með það að leiðarljósi að efla hæfni einstaklinga til að takast á við breytingar og undirbúa þá þannig til að halda í við tækniframfarir í atvinnulífinu.  
  • Efla skilning á grunnþáttum stafræns umhverfis og grunnhæfni í stafrænu vinnuumhverfi samtímans.  
  • Veita námsmönnum hæfni og trú á eigin getu til að vinna við upplýsingatækni og í stafrænu umhverfi á þann hátt að þeir geta haft áhrif á vinnuumhverfi sitt með einföldum aðgerðum.  
  • Styrkja stöðu námsmanna á vinnumarkaði og veita þeim greiðari aðgang að fjölbreyttari störfum.  

Námsþættir

Fjarvinna og fjarnám

Sjálfvirkni og gervigreind

Skýjalausnir

Stýrikerfi 

Tæknifærni og tæknilæsi

Öryggisvitund

Námsmat 

Engin lokapróf eru en lögð er áhersla á verkefnavinnu, 80% mætingu og virka þátttöku.  

 

Kennslufyrirkomulag 
Námsleiðin er 60 kennslustundir að lengd og nám stundað þrisvar í viku þriðjudaga og miðvikudaga kl. 17:00-20:00, og laugardaga kl. 9:00-12:40 í húsnæði MSS.  

 

Kennt er eftir námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  

Styrkir vegna skólagjalda 
Hægt er að sækja um styrki vegna skólagjalda til fræðslusjóða stéttarfélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður í síma 421-7500 eða á namskeid@mss.is 

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar.

Cena: 19.000
Time period: 26. lutego - 12. kwietnia

Apply
Tæknilæsi og tölvufærni - á íslensku