Sölu- og markaðsnám - SMR I

Viltu styrkja þig í sölu- og markaðsmálum?

Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna eða hafa hug á að sinna, sölustörfum og markaðsmálum. Námið er 222 klukkustundir og mögulegt að meta það til 11 eininga á framhaldsskólastigi. 

Markmið að námsmaður: 

 • Efli sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa tengdum sölu og markaðsmálum 
 • Öðlist hæfni í gerð áætlana í tengslum við sölu og markaðsmál og fylgi þeim eftir 
 • Öðlist skilning og reynslu á fjölbreyttum verkfærum og verkferlum sem  
  nýtast í starfi 

Námsgreinar og áherslur: 

 • Námstækni  
 • Námsdagbók  
 • Markmiðasetning  
 • Frumkvöðlafræði og fyrirtækjasmiðja  
 • Almenn markaðsfræði  
 • Gerð kynningarefnis  
 • Markaðsrannsóknir  
 • Markaðssetning og samfélagsmiðlar  
 • Markaðssetning á netinu  
 • Sölutækni og viðskiptatengsl  
 • Verkefnastjórnun 
 • Framsögn og framkoma  
 • Tölvu og upplýsingatækni (tengt í þema hvers námsþáttar) 

 

Námsmat 
Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka. 

Kennslufyrirkomulag 
Kennt verður tvö síðdegi í viku, mánudaga og miðvikudaga frá kl. 17:00-20:00 auk verkefna og fyrirlestra á netinu. Aukatímar í tölvu- og upplýsingatækni verða einu sinni í viku, föstudaga kl. 17:00-19:00 þar sem námsmenn geta bætt tölvukunnáttu sína í tengslum við þarfir námsins. Einnig verða lotur á tveimur laugardögum yfir önnina.

Þegar kemur að námsmati er lögð áhersla á verkefnavinnu, verklegar æfingar, hópavinnu, umræður og rökræður í stað hefðbundinna prófa. Kennt er samkvæmt námskrá frá  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.  

 

Styrkir vegna skólagjalda 
Hægt er að sækja um styrki vegna skólagjalda til fræðslusjóða stéttarfélaga. 

Nánari upplýsingar veita Hrannar og Hólmfríður í síma 421-7500 eða á smr@mss.is 

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar 

Price: 56.500 ISK

Apply
Sölu- og markaðsnám - SMR I