Sterkari starfsmaður

Námsleiðin Sterkari starfsmaður – upplýsingatækni og samskipti er ætlað fólki á vinnumarkaði sem vill auka færni til að takast á við breytingar í starfi og auka færni sína í upplýsingatækni og tölvum. Tilgangur námsins er að auka færni námsmanna til að takast á við breytingar, stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til starfa, nýjunga, upplýsingatækni, samskipta og símenntunar og gera þá eftirsóknarverðari starfsmenn.

 

Markmið námsins er að:

 • efla sjálfstraust og auka færni sína til að vinna verkefni sjálfstætt og skipulega
 • Auka færni sína til að leita upplýsinga með notkun vafra, leitarvéla og netsins og að geta miðlað þeim munnlega og skriflega til annarra
 • auka jákvætt viðhorft til símenntunar, starfsþróunar og breytinga á viðfangsefnum
 • auka færni sína í samskiptum við aðra
 • auka færni sína til að eiga rafræn samskipti við aðra
 • auka færni sína til að vinna með myndir í tölvu
 • auka færni sína til að vinna í ritvinnslu og töflureikni
 • gera færnimöppu þar sem lýst er almennri færni, persónulegri færni og starfshæfni

 

Námsgreinar:

 • Námstækni og símenntun
 • Sjálfstyrking og samskipti
 • Vinnustaðamenning og liðsheild
 • Skipulag, frumkvæði og efling í starfi
 • Vafri og netið
 • Rafræn samskipti
 • Myndvinnsla
 • Ritvinnsla
 • Töflureiknir
 • Færnimappa

 

Námsmat:

Engin lokapróf eru en lögð er áhersla á verkefnaskil, 80% mætingu og virka þátttöku. 

 

Kennslufyrirkomulag
Námskeiðið er 150 kennslustundir að lengd og kennt er þrisvar í viku frá kl. 9-12 í húsnæði MSS. Áætlað er að kennsla hefjist þann 28. janúar og ljúki 15. apríl.

Kennt er eftir námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og er námsleiðin metin af Menntamálaráðuneytinu til allt að 12 eininga styttingar á námi í framhaldsskóla.

 

Nánari upplýsingar veita:

Kristín – kristin@mss.is

Linda – linda@mss.is

Sími: 421-7500

 

*Birt með fyrirvara um breytingar

*Námsleiðin fer af stað þegar lágmarks þátttaka hefur náðst

 

Verð: 38.000
Tímabil: 8. apríl - 3. júní

Sækja um
Sterkari starfsmaður