Fagnám í umönnun fatlaðra

Námið er ætlað þeim sem starfa eða vilja starfa við umönnun fatlaðra en í því felst að vinna við þjónustu á heimilum og stofnunum fyrir fatlaða. Það getur einnig hentað þeim sem starfa í þjónustu við aldraða og sjúka og fyrir þá sem vinna með börnum og unglingum í vanda.

Námið er blanda af verklegu námi, fyrirlestrum og verkefnavinnu.

Námsþættir:

Velferðarþjónustan og hugmyndafræði fötlunar

Fatlanir og þjónustuþörf

Erfðir og þroski

Mannréttindi og siðferði

Geðsjúkdómar og lyf

Lífstíll og heilsa

Samskipti og samvinna

Starfið og námið

Áföll og afleiðingar

Framkvæmd þjónustu við fatlað fólk

Lokaverkefni

Starfsþjálfun

                                                                

Kennslufyrirkomulag
Námið hefst 18. janúar 2021 og kennt verðu seinni part dags þrjá daga í viku. Námið er 364 klukkustunir. 
Engin lokapróf eru en lögð er áhersla á verkefnavinnu, verklegar æfingar, hópavinnu, umræður og rökræður. Kennt er samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Mennta– og menningamálaráðuneytið hefur samþykkt að meta megi námið til allt að 16 eininga á framhaldsskólastigi.

Námsmat:
Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka.

Námið hefst: 18. janúar 2021

Nánari upplýsingar um námið veitir Nanna Bára Maríasdóttir nanna@mss.is / sími 421-7500  

Verð: 62.000
Tímabil: 18. janúar - 31. mars

Sækja um
Fagnám í umönnun fatlaðra