Sölu-, markaðs- og rekstrarnám

FJARNÁM - 

Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna eða hafa hug á að sinna, sölustörfum, markaðsmálum eða að stofna til eigin reksturs. Námið er 440 klukkustundir og mögulegt að meta það til 22 eininga á framhaldsskólastigi.

Markmið að námsmaður:

 • Efli sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa tengd sölu-, markaðs- og rekstrarmálum
 • Öðlist hæfni í gerð áætlana í tengslum við sölu- , markaðs- og rekstrarmál og fylgja þeim eftir
 • hafi góða innsýn í rekstur fyrirtækja 
 • Þjálfist í að
  -stýra verkefnum
  -undirbúa eigin rekstur
  -starfa við sölu- og markaðsmál
  -stofna einkahlutafélag og gera markaðs-, rekstrar- og viðskipatáætlun fyrir félagið
 • Öðlist skilning og reynslu á fjölbreyttum verkfærum og verkferlum sem 
  nýtist honum í starfi

Námsgreinar og áherslur:

 • Tölvu- og upplýsingatækni
 • Frumkvöðlafræði og fyrirtækjasmiðja
 • Gerð kynningarefnis
 • Markaðssetning á netinu
 • Markaðsrannsóknir
 • Almenn markaðsfræði
 • Markaðsetning og samfélagsmiðlar
 • Námsdagbók og markmiðasetning
 • Námstækni
 • Framsögn og framkoma
 • Samskipti
 • Sölutækni og viðskiptatengsl
 • Verslunarreikningur
 • Áætlanagerð í töflureikni
 • Verkefnastjórnun
 • Lykiltölur og lausafé
 • Gerð viðskiptaáætlana
 • Samningatækni
 • Lokaverkefni

 
Námsmat
Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka.

Kennslufyrirkomulag
Námið er 440 klukkustundir og kennt er tvo daga í viku auk verkefna og fyrirlestra á netinu. Engin lokapróf eru en áhersla er lögð er á verkefnavinnu, verklegar æfingar, hópavinnu, umræður og rökræður í stað hefðbundinna prófa. Kennt er samkvæmt námskrá viðurkenndri af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins..

Kennsla verður í vendinámi, þar sem þátttakendur hafa aðgang að kynningarefni, lesefni og verkefnum á netinu og aðgang að leiðbeinanda í skipulögðum kennslustundum á rauntíma yfir netið.

 

Nánari upplýsingar veita Hrannar og Hólmfríður í síma 421-7500 eða á smr@mss.is

 

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar

Verð: 108.000
Tímabil: 16. mars - 19. nóvember

Sækja um
Sölu-, markaðs- og rekstrarnám