English for Beginners

Enska fyrir byrjendur. Áhersla er á að nemendur læri og skilji viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi. Grunnorðaforði er þjálfaður á fjölbreyttan hátt og farið er ákveðin atriði tengt enskri málfræði.

English for beginners. Learn the basics of English language with the focus on everyday vocabulary. Basic grammar will be presented.


Kennt verður tvisvar í viku í fjórar vikur - samtals 24 kennslustundir

The lessons are tvice a week for four weeks - total 24 lessonsFor further information: Kristín Hjartardóttir - kristin@mss.is - 412 5982


*Birt með fyrirvara um breytingar

Verð: 20.000
Tímabil: 10. ágúst - 3. september

Sækja um
English for Beginners