Fyrirtækjasvið

Ummæli viðskiptavina

Nám sem svarar þörfinni

Eins og flestir vita hafa staðið yfir miklar breytingar hjá Vísi á árinu. Fyrirtækið hefur verið að færa saman fjórar fiskvinnslur í tvær og eru þær báðar í Grindavík. Í öðru húsinu er saltfiskverkun þar sem unnin eru bæði saltflök og flattur fiskur, en í hinu er unninn ferskur fiskur, frystur og léttsaltaður. Ef frá eru taldar tvær flatningsvélar í saltvinnslunni er allur annar búnaður íslenskur.
Með öðrum orðum hugvit, hönnun og framleiðsla tækjanna í þessum hátæknivæddu húsum er alíslensk. Við erum afar stolt af þeirri staðreynd.

Þeir sem hafa ekki nýlega gengið í gegnum nútíma fiskvinnslu verða eflaust undrandi á þeirri tækni sem þar er notuð í dag. Það gefur auga leið að til að vinna með þessa íslensku tækni og til að halda tækjunum við, þarf vel menntað fólk og er símenntun nauðsynleg í þeirri öru þróun sem þar á sér stað.

Samstarf Vísis við MSS er til fyrirmyndar og hefur sannað sig rækilega varðandi þennan þátt. Einnig er staðreynd að stór hópur okkar góða starfsfólks hefur annað tungumál en íslensku að móðurmáli og því nauðsynlegt að tryggja að tjáning fólks sín í milli sé sem öruggust. Þar kemur til kasta MSS með námskeið af ýmsu tagi, svo sem námskeið í tjáningu og sjálfstyrkingu auk hefðbundinna íslenskunámskeiða. Þá hefur MSS haldið heilsumatreiðslunámskeið á vinnustaðnum.
Í þessari stuttu upptalningu má heldur ekki gleyma þeim kjarasamningsbundnu grunn- og framhaldsnámskeiðum í fiskvinnslunni sjálfri sem MSS stendur fyrir. Af þeim námskeiðum kemur fólk alltaf til baka sem betri og ánægðari starfskraftur.

Að ofantöldu sést vel hve nauðsynlegt starf MSS er. Reynsla Vísis af samstarfinu við miðstöðina er mjög góð og það er traustvekjandi að geta leitað til þeirrar reynslu sem þar er þegar farið er í krefjandi verkefni eins og það sem nú er unnið að hjá okkur.

Að lokum við ég þakka starfsfólki MSS fyrir einstaklega gott samstarf á liðnum árum og vona að það haldi áfram að blómstra í framtíðinni.

Starfsmannstjóri hjá Vísi hf.
Ágústa Óskarsdóttir

Við hjá Skólamat ehf. byrjum skólaárið ávallt með fræðsluviku en þá mætir allt starfsfólk á röð námskeiða sem tengjast vinnunni beint eða óbeint. Fræðsluvikan hefur verið haldin í 7 ár og hefur verið þróuð í nánu samstarfi og samvinnu við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) frá upphafi. Árangur af þessu starfi hefur verið mikill, sérstaklega hvað varðar fagleg vinnubrögð og starfsánægju. Starfsfólk MSS hefur veitt faglega ráðgjöf við val á námskeiðum og undirbúið fræðsluvikuna í nánu samstarfi við stjórnendur Skólamatar. Samstarfið hefur alltaf verið framúrskarandi, faglegt, jákvætt og uppbyggjandi.

Skólamatur
Fanný Axelsdóttir

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) hefur í tvö skipti aðstoðað við skipulag og stjórnun á starfsmannadegi Grindavíkurbæjar. Þar koma allir starfsmenn bæjarins saman og ræða stefnumótun í starfsemi bæjarins og önnur verkefni með þjóðfundarfyrirkomulagi. MSS hefur auk þess aðstoðað Grindavíkurbæ við gerð sí- og endurmenntunaráætlunar fyrir starfsmenn bæjarins. Starfsfólk MSS er afar þjónustulundað og hæft. Samstarf okkar við þau hefur skilað Grindavíkurbæ miklum ávinningi.

Grindavíkurbær
Róbert Ragnarsson

Þjónusta

Við bjóðum upp á námskeið og ráðgjöf fyrir fyrirtæki og einstaklinga þar sem þarfir hvers og eins eru hafðar að leiðarljósi. Hér eru gefin dæmi um hvernig við getum þjónustað fyrirtæki og stofnanir en svo erum við alltaf tilbúin að setjast niður og skoða hvað það er sem viðskiptavinurinn leitar að. Meðal þess sem við getum boðið upp á er fræðslustjóri að láni inn á vinnustaðinn, þarfagreiningu, stutta hnitmiðaða fyrirlestra í hádeginu, styttri eða lengri námskeið, stefnumótun og hópefli meðal starfsfólksins.

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum býður uppá fjölbreytta þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir þar sem haft er að leiðarljósi að aðlaga þjónustuna að þörfum hvers fyrirtækis.