Innra mat MSS


Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsfræðslu ber þeim aðilum sem hafa samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið að meta sjálfir með kerfisbundnum hætti árangur og gæði fræðslustarfsins og birta opinberlega upplýsingar um innra gæðamat sitt og áætlanir um umbætur í kjölfar þess.

Árið 2020 var stofnuð formleg matsnefnd í MSS og sjálfsmatskerfið var þróað af henni. Í núverandi nefnd sitja Guðjónína Sæmundsdóttir forstöðukona MSS, Birna Vilborg Jakobsdóttir gæðastjóri, Hólmfríður Karlsdóttir deildarstjóri og Steinunn Björg Jónatansdóttir deildarstjóri og náms- og starfsráðgjafi.  

Á hverri önn eru ólíkir þættir starfsins metnir en kennslumat fer þó alltaf fram eftir hvert námskeið. MSS starfar eftir EQM gæðakerfinu og árlega fer fram innri úttekt. Á þriggja ára fresti kemur löggildur matsaðili og framkvæmir úttekt.

Hér fyrir neðan má sjá þá þætti skólastarfsins sem metnir eru.


Matsþáttur Matsaðferð Vor
2020
Haust
2020
Vor
2021
Haust
2021
Mat á árangri og gæðum kennslustarfsins
Samskipti nemenda við starfsmenn MSS Námskannanir X X
Líðan nemenda Námskannanir X X
Kennsluaðferðir Námskannanir X X
Gæði kennslu Námskannanir X X
Hæfni leiðbeinenda Námskannanir X X
Gagnsemi námsins Námskannanir X X
Kennslugögn Námskannanir X X
Aðstaða nemenda hjá MSS Námskannanir X X
Brotthvarf Skráning í Innu
Könnun á fjölbreyttu námsmati Greinargerð frá kennara
Mat á starfsumhverfinu
Líðan starfsmanna Starfsmannasamtöl X
Stjórnun VR könnun X X
Starfsandi VR könnun X X
Launakjör VR könnun X X
Vinnuskilyrði VR könnun X X
Sveigjanleiki í vinnu VR könnun X X
Sjálfstæði í starfi VR könnun X X
Ímynd fyrirtækisins VR könnun X X
Ánægja og stolt VR könnun X X
Jafnrétti VR könnun X X

 

Síðast breytt: 25. febrúar 2021