Skrifstofuskóli I

Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki á vinnumarkaði sem er 18 ára eða eldra, hefur stutta formlega skólagöngu að baki, vinnur við almenn skrifstofustörf eða stefnir á að starfa á skrifstofu. Tilgangur Skrifstofuskólans er að auka hæfni námsmanna til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms. Í náminu er lögð áhersla á að námsmenn læri að læra, efli sjálfstraust sitt og starfsfærni. Námsaðferðir eru aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum sem auðvelt er að yfirfæra á almenn skrifstofustörf.

Markmið eru að námsmaður:

•efli sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa á skrifstofu
•auki færni sína til að vinna störf á nútímaskrifstofu
•auki þjónustufærni sína
•nái valdi á tölvufærni sem krafist er við almenn skrifstofustörf
•auki námsfærni sína


Námsgreinar:

•Verslunarreikningur
•Námsdagbók og markmiðasetning
•Þjónusta
•Gagnvirk samskipti
•Handfært bókhald
•Sjálfstraust
•Tölvubókhald
•Námstækni
•Færnimappa og ferilsskrá
•Tölvu- og upplýsingaleikni 

Námsmat:
Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka.

Kennslufyrirkomulag:
Kennt er tvö síðdegi í viku, mán- og miðvikudaga frá kl 17:00 til kl 20:35 og annan hvern laugardag frá 09:00 - 12:35. 
Ekki eru lögð próf fyrir í náminu en verkefnavinna/skil og virk þátttaka. Kennt er samkvæmt námskrá viðurkenndri af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

Dreifinám er kennt með þeim hætti að hluti náms fer fram í gegnum netið, þá eru fyrirlestrar, verkefni og efni frá kennurum aðgengilegt á kennslukerfi MSS. 

Styrkir vegna skólagjalda
Hægt er að sækja um styrki vegna skólagjalda til fræðslusjóða stéttarfélaga. 

Nánari upplýsingar: 
Nánari upplýsingar veita Hólmfríður og Áslaug í síma 421-7500 eða á skrifstofuskoli@mss.is   

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar

Verð: 69.000
Tímabil: 9. september - 19. desember

Sækja um
Skrifstofuskóli I