Samfélagstúlkun

Markmið með náminu er að einstaklingar sem sinna samfélagstúlkun öðlist þá hæfni sem þarf til að sinna skilgreindum viðfangsefnum, samkvæmt hæfnigreiningu starfsins, á árangursríkan hátt og geti þróast í starfi.

Einstaklingar sem sækja námið þurfa að hafa gott vald á íslensku og því tungumáli sem þau túlka.

 

Námsgreinar og áherslur:
Samfélagstúlkur miðlar munnlega merkingu á milli aðila sem ekki tala sama tungumál, án þess að taka afstöðu til viðfangsefnisins. Helstu áherslur í náminu eru að: undirbúa verkefni og ganga úr skugga um þekkingu á viðfangsefnum, að læra túlkatækni og verklag túlkunar, fjölmenningarfærni, góð samskipti og samvinnu með það að leiðarljósi að undirbúa samfélagstúlka undir starf.

Samfélagstúlkur þarf að:

vinna að lausnum

hafa skilning á starfsemi fyrirtækja

vinna undir álagi og við ólíkar aðstæður

eiga í góðum samskiptum við viðskiptavininn

búa yfir natni, nákvæmni og þrautseigju/seiglu 

hafa sjálfsstjórn og sjálfstraust

stuðla að góðum samskiptum og samstarfi

 

Námsmat
Ekki eru lögð fyrir próf í náminu en gert er ráð fyrir verkefnavinnu, mæting á fjarfundi og mætingaskyldu í staðlotur.

Almennt er kennslan á mánudögum frá 17:30-20:30, nema aðrar upplýsingar koma frá kennara.

Kennslufyrirkomulag
Námið er 165 kennslustundir. 

Námið er stað- og fjarnám. 

*Skipulag verður birt þegar nær dregur.

*Farið verður af stað með námsleiðina þegar lágmarksfjölda þátttakenda hefur verið náð. 

 

Styrkir vegna skólagjalda

Hægt er að sækja um styrk vegna skólagjalda til fræðslusjóða stéttarfélaga.

 

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Kristín og Sveindís í síma 421-7500 eða á samfelagstulkun@mss.is 

Verð: 48.000
Tímabil: 16. september - 5. desember

Sækja um
Samfélagstúlkun