Rekstrarnám - SMR II

Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna eða hafa hug á að reka fyrirtæki eða stofna til eigin reksturs. Námið er 218 klukkustundir og mögulegt að meta það til 11 eininga á framhaldsskólastigi.

Markmið að námsmaður:

 • Efli sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa tengdum rekstrarmálum fyrirtækis
 • Öðlist hæfni í gerð áætlana í tengslum rekstrarmál og fylgja þeim eftir
 • Öðlist góða innsýn í rekstur fyrirtækja 
 • Styrkist í verkefnastýringu
 • Geri viðskipatáætlun fyrir fyrirtækið
 • Öðlist skilning og reynslu á fjölbreyttum verkfærum og verkferlum sem 
  nýtast í starfi

Námsgreinar og áherslur:

 • Samskipti 
 • Samningatækni
 • Áætlanagerð í töflureikni 
 • Verslunarreikningur
 • Lykiltölur og lausafé
 • Gerð viðskiptaáætlunar – Lokaverkefni
 • Tölvu og upplýsingatækni (tengt í þema hvers námsþáttar)

 

Námsmat
Verkefnaskil, 80% mætingarskylda og virk þátttaka.

Kennslufyrirkomulag
Kennt verður tvö síðdegi í viku frá kl. 17:00-20:00 auk verkefna og fyrirlestra á netinu. Aukatímar í tölvu- og upplýsingatækni verða einu sinni í viku þar sem námsmenn geta bætt tölvukunnáttu sína í tengslum við þarfir námsins. 

Þegar kemur að námsmati er lögð áhersla á verkefnavinnu, verklegar æfingar, hópavinnu, umræður og rökræður í stað hefðbundinna prófa. Kennt er samkvæmt námskrá frá  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Námsmenn geta tekið námið í fjarnámi þar sem tímar eru teknir upp og verkefni lögð fyrir þá sem eru í fjarnámi.

 

Styrkir vegna skólagjalda
Hægt er að sækja um styrki vegna skólagjalda til fræðslusjóða stéttarfélaga.

Nánari upplýsingar veita Hrannar og Hólmfríður í síma 421-7500 eða á smr@mss.is

Verð á námsleiðum er birt með fyrirvara um breytingar

Verð: 56.500
Tímabil: 27. febrúar - 2. júní

Sækja um
Rekstrarnám - SMR II